ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ОН-ЛАЙН ФОРУМ
  english version home   |   mail   |   tree
Головна Про журнал Архів Передплата Розміщення реклами КОНТАКТИ
chip
 Рубрикатор

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

#3 2022

#3 2022

КОНТАКТИ

Тел./факс: (+38044) 490-74-99
Тел. (+38044) 490-74-30
E-mail: info@chipnews.com.ua

Рубрикатор


Ральф Бісмейєр (Ralf Bißmeier)
Електронні пристрої теж стають розумнішими

Інтелектуальні пристрої на основі одноплатних комп’ютерів або вбудованих плат потребують корпусів, адаптованих до пов’язаних із ними вимог — вони повинні мати спеціалізовану конструкцію та бути підготовленими для використання сучасних засобів під’єднання. Універсальні корпуси серії UCS в цьому разі мають багато переваг, до того ж їх можна зручно скомплектувати в режимі онлайн (рис. 1).

10
2021
Володимир Макаренко
ADI Precision Studio від компанії Analog Devices. Частина 3

В статті наведена коротка інформація щодо двох програм з набору веб-­інструментів ADI Precision Studio — Precision DAC Error Budget Calculator і Precision ADC Driver Tool. Детально розглянуто роботу з цими програмами. Перша з них дозволяє за декілька хвилин дослідити похибки обраного цифро­-аналогового перетворювача, а друга — отримати схему підключення АЦП та отримати детальну інформацію стосовно параметрів аналого-ц­ифрового перетворювача. Окрім аналізу за допомогою WEB­-інструменту наприкінці користувачу надається можливість детально дослідити поведінку АЦП за допомогою моделювання в програмі LTspice.

10
2021
Володимир Макаренко
ADI Precision Studio від компанії Analog Devices. Частина 2

В статті наведена коротка інформація щодо двох програм з набору веб-­інструментів ADI Precision Studio — Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool і Photodiode Circuit Design Wizard. Детально розглянуто роботу з цими програмами. Перша з них дозволяє за декілька хвилин обрати інструментальний підсилювач під задані користувачем параметри, а друга — отримати схему трансімпедансного підсилювача з низьким рівнем шуму для заданих параметрів фотодіода та світлового потоку.

9
2021
Костянтин Забішний
Статичний розряд (ESD) в електроніці. Контроль статичної електрики

На проблему електростатичного розряду необхідно звернути увагу, тому що вона часто виникає в роботі з електронними блоками і компонентами, що використовуються в сучасних контрольно-­вимірювальних приладах.

8
2021
Нельсон Александер (Nelson Alexander)
Векторное управление энергоэффективными двигателями без помощи датчиков

В статье рассматривается метод бездатчикового векторного управления синхронным электродвигателем с постоянными магнитами. Этот метод не нов, но предлагаемый в статье способ его реализации заметно упрощает управление двигателями.

8
2021
Володимир Макаренко
ADI Precision Studio від компанії Analog Devices. Частина 1

В статті стисло наведено інформацію щодо набору веб-­інструментів ADI Precision Studio і детально розглянуто роботу з програмою Analog Filter, що має дуже суттєві відмінності від попередньої версії програми. Ця програма дозволяє здійснювати проектування фільтрів нижніх та верхніх частот, смугових фільтрів з використанням трьох апроксимацій Баттер­ворта, Чебишева або Бесселя. Програма на­дає можливості як автоматичного вибору параметрів елементів, так і за вибором користувача. В результаті проектування користувач от­римує не тільки принципову схему, а ще й повний комплект документації на фільтр, що проектується.

8
2021
Володимир Макаренко
Програмований інструментальний підсилювач з нульовим дрейфом

В статті наведена коротка інформація щодо програмованого підсилювача з нульовим дрейфом ADA4255 компанії Analog Devices. Підсилювач забезпечує високий коефіцієнт ослаб­лення синфазного сигналу, широкий діапазон перебудови коефіцієнта підсилення, системи захисту від перевантаження та обриву проводів. Низький рівень шуму та малі значення коефіцієнта нелінійних спотворень дозволяють використовувати його для підсилення сигналів різноманітних сенсорів. Вбудований фільтр електромагнітних завад дозволяє використовувати підсилювач в умовах значних електромагнітних завад.

7
2021
Ксавье Биньяле (Xavier Bignalet)
Использование криптоэлементов для обеспечения безопасности IoT­-устройств

Появление интернета вещей (IoT) значительно расширило область угроз кибербезопасности во всех областях рынка. Каждое подключенное к сети IoT­-устройство становится мостом для атаки не только на само устройство, но и на управляющие системы (локальные и облачные).

5
2021
Зия Сардар (Zia Sardar)
Зачем нужна криптография?

В современном мире криптография используется повсеместно. Например, она применяется для безопасной отправки паролей по сетям при совершении покупок по интернету. Серверы банков и почтовые клиенты сохраняют пароли пользователей с помощью методов шифрования. Они обеспечивают безопасную передачу всей информации в интернете вещей для аутентификации людей и устройств, а также при установлении связи между только устройствами.

5
2021
Владимир Рентюк
Вентиляторы переменного тока компании EVERCOOL — современные решения широкого применения

Статья кратко знакомит читателя с известной тайваньской компанией EVERCOOL [1] и одним из основных направлений ее продукции — вентиляторами переменного тока индустриального исполнения, которые имеют мировую известность и широко используются в разнообразных приложениях, в том числе в промышленном оборудовании, средствах автоматизации, блоках питания и различных преобразователях большой мощности, требующих принудительного воздушного охлаждения. Кроме того, вентиляторы этого типа применяются в термостатах, для создания однородной воздушной среды, и в системах генерации теплового или воздушного потока, не связанного непосредственно с охлаждением. В основе публикации — технические обзоры, каталоги технической документации компании в последних из доступных на момент написания версиях.

4
2021
Марк Райтен (Mark Reiten)
Решения Analog In­-Memory Computing для граничных вычислений с очень низким энергопотреблением

Машинное и глубокое обучение уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Приложения, использующие искусственный интеллект (ИИ), обработку естественного языка (Natural Language Processing, NLP), анализ изображений и распознавание объектов, применяются во многих окружающих нас устройствах. Большинство таких приложений использует для работы облачные сервисы, которые выполняют все возложенные на них задачи, например упрощают написание электронного письма при работе с почтой Gmail путем автоподбора слов.

4
2021

Arduino Pro — нетрадиційний і простий шлях до успіху застосунків Інтернету речей

Платформа Arduino вже завоювала величезну популярність у світі. В даній статті розглянемо нові рішення Arduino для застосунків Інтернету речей та Індустрії 4.0, а також програмне забезпечення від творців Arduino Pro, що призначене не тіль­ки для створення застосунків, але і для безпечного збирання, зберігання та обробки даних.

4
2021
Владимир Макаренко
18­-элементный монитор параметров аккумуляторных батарей

В статье приведена краткая информация о 18­-канальном мониторе параметров аккумуляторных батарей. Встроенные АЦП и цифровые фильтры позволяют одновременно осуществлять контроль до 18 ячеек аккумуляторных батарей с максимальным напряжением ячейки не более 5 В. Наличие изолированных интерфейсов упрощает согласование ИМС при питании от высоковольтной батареи с внешними устройствами. Большое количество режимов и широкий диапазон изменения частоты дискретизации АЦП, расширяют функциональные возможности ИМС. Наличие девяти входов/выходов для цифровых или аналоговых сигналов позволяет подключать внешние датчики для контроля параметров окружающей среды.

3
2021
Геннадий Штрапенин
Изучение влияния параметров силовых дросселей на функционирование импульсных DC/DC­-преобразователей на основе учебного комплекта TI­-PMLK BUCK Wurth Elektronik Edition

В статье будет рассмотрен оригинальный учебный комплект TI-PMLK BUCK Wurth Elektronik Edition, состоящий из макетной платы и книги лабораторных экспериментов, предназначенный для практического изучения базовых принципов функционирования индуктивных элементов в импульсных DC/DC-­преобразователях. Комплект позиционируется для применения в учебном процессе высших учебных заведений и на мероприятиях по повышению квалификации действующих инженеров.

2
2021
Владимир Макаренко
Преобразователь частоты со встроенным синтезатором и сверхмалым уровнем фазового шума

В статье приведена краткая информация о новой микросхеме преобразователя частоты компании Analog Devices ADF4401A, отличающейся низким уровнем фазового шума и джиттера выходных сигналов. Преобразователь может использоваться и как универсальный синтезатор частоты на основе системы ФАПЧ, работающий как в режиме с целочисленным коэффициентом деления, так и в режиме с дробным коэффициентом деления. Широкополосный встроенный генератор, управляемый напряжением, позволяет преобразователю работать в диапазоне частот до 8 ГГц. Структура ADF4401A позволяет использовать внешний частотно­-фазовый детектор, что обес­печивает высокие технические характеристики синтезатора.

1
2021
Владимир Макаренко
Прецизионный микромодуль ADAQ4003 для систем сбора данных

В статье приведена краткая информация о прецизионном микромодуле, предназначенном для систем сбора данных Интернета вещей. Интегрированные в одном корпусе компоненты для усиления и преобразования аналоговых сигналов в 18­-разрядный код, несколько вариантов реализации цифровых последовательных интерфейсов и малые габариты поз­воляют упростить процесс и сократить время проектирования систем сбора информации от аналоговых датчиков. Приведена информация о схемах включения, параметрах и отладочном комплекте, позволяющем проводить программирование ADAQ4003 и осуществлять контроль его параметров.

10
2020
Вадим Чорний
Від хмари до сенсора: все буде Ethernet!

Розвиток технологій Ethernet в останні роки набув проактивного характеру. Втілення IEEE 802.3bt/PoE++ та IEEE 802.3bu/PoDL розширює межі використання IP-­пристроїв, IEC 63171­-6 уніфікує інтерфейси SPE, а втілення IEEE 802.3cg взагалі може стати точкою відліку нової ери у сфері автоматизації виробничих процесів.

9
2020
Адриан Лита (Adrian Lita); Перевод и дополнения: Владимир Рентюк
Роль активного мониторинга потребления энергии в современных системах с питанием постоянным током

Устройства с батарейным питанием присутствуют на рынке уже очень давно. Однако с момента запуска сотовых телефонов количество устройств с аккумуляторным питанием увеличивалось за последние два десятилетия в геометрической прогрессии. По состоянию на 2020 год уже десятки тысяч моделей телефонов, планшетов, ноутбуков и многих других гаджетов используют литиевые батареи.

8
2020
Хайро Бустос (Jairo Bustos), Роберт Шиллингер (Robert Schillinger), Саймон Марк (Simon Mark), Аширо Чен (Ashiro Chen); Перевод и дополнения: Владимир Рентюк
Краткое руководство по разработке индустриального Ethernet с использованием трансформаторов WE­-STST компании Wurth Elektronik

Ethernet­-трансформатор (или LAN­-трансформатор) является промежуточным звеном между устройством физического уровня (PHY) и Ethernet­-кабелем. Трансформатор обеспечивает безопасную гальваническую развязку между PHY и кабелем и в то же время согласование полного сопротивления. Однако этот компонент также должен передавать данные с полосой пропускания соответствующей скорости 1 Гбит/с без значительного ослабления передаваемых и принимаемых сигналов. В статье даны технические характеристики нового семейства трансформаторов компании Wurth Elektronik, которые позволяют достичь максимальной производительности конечной системы при минимальных габаритах решения и сопутствующих элементов, а также предложены рекомендации по разводке печатной платы. Статья представлена в виде авторского перевода [1] с рядом дополнений и пояснений.

8
2020
Бенсон Хугланд (Benson Hougland); Перевод: Владимир Рентюк
Лучшие практики кибербезопасности для промышленных контроллеров

Защита систем промышленной автоматизации становится проще и эффективнее, если контроллеры содержат встроенные функции кибербезопасности.

7
2020
Владимир Макаренко
Усилитель с переменным коэффициентом усиления ADL6317 для цифровых систем связи

В статье приведена краткая информация об ИМС ADL6317, выпускаемой компанией Analog Devices, предназначенной для усиления сигналов высокочастотных ЦАП в передатчиках цифровых систем связи. Усилитель содержит два аттенюатора с общим затуханием 35.5 дБ. Аттенюатор, управляемый напряжением, может управляться как встроенным ЦАП, так и напряжением от внешнего источника. Аттенюатор, управляемый кодом, позволяет менять затухание дискретно с шагом 0.5 дБ в диапазоне от 0 до 15.5 дБ. Управление всеми режимами работы и программирование ADL6317 осуществляются через четырехпроводной интерфейс SPI. В статье также приведена информация об отладочной плате и программном обеспечении для тестирования и программирования ИМС.

7
2020
Владимир Макаренко
Проектирование помехоподавляющих фильтров с помощью LTpowerCAD

В статье приведена краткая информация о возможностях программы проектирования импульсных DC/DC-­преобразовтелей LTpowerCAD по созданию и анализу параметров помехоподавляющих фильтров. На примерах показаны возможности оценки параметров преобразователей с применением и без применения фильтров подавления помех. Программа LTpowerCAD позволяет оценить уровень создаваемых кондуктивных помех, измеренных по стандартам CISPR22, CISPR25 и MIL­-STD­-461F.

6
2020
Хенк Лан (Hank Lan); Переклад: Вадим Чорний
Деякі нюанси пуску світлодіодних модулів із DC/DC­-перетворювачами

Зазвичай вибір світлодіодного драйвера не становить особливої проблеми для розробників. Втім, є деякі нюанси, про які варто пам’ятати аби уникнути некоректної роботи світлодіодних систем.

5
2020
Сергей Гаевский
Радиоудлинитель COM­-порта с низким энергопотреблением

В статье описывается реализация радиоудлинителя COM-­порта, позволяющего передавать поток данных на скорости 2400–51600 бит/с. Проект выполнен на бюджетном радиомодуле RFM300 от компании HopeRF, базирующемся на FSK/OOK трансивере CMT2300A, управляемом 8­-битным микроконтроллером низкопотребляющей серии Nuvoton ML51. Разработка и сборка программного обеспечения проведена в среде Keil C51 на языке C с использованием драйвера, адаптированного под 8­-битную архитектуру, и слоя абстракции от аппаратуры.
В практическом эксперименте в условиях городской застройки на скорости 2400 бит/с при излучаемой мощности 20 мВт на частоте 868 МГц и использовании четвертьволновых штыревых антенн достигнута дальность связи более 350 метров с потерей менее 5 % пакетов.
Статья может быть полезна разработчикам решений для Интернета вещей с использованием современных беспроводных технологий.

4
2020
Ярослав Зазулин, Павел Карпунин, Константин Киреев
Устройство для беспроводной зарядки аккумуляторных батарей БПЛА

Расширение возможностей применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приводит к повышению требований к продолжительности их автономной работы — с целью увеличения максимального времени нахождения в полете при удаленности от базовой станции. Решить эту задачу возможно либо увеличением емкости аккумуляторных батарей (АКБ) на бортах БПЛА, либо подзарядкой источников питания во время работы, без возвращения на базовую станцию. На данном этапе технологического развития повышение емкости аккумуляторов влечет за собой неизбежное увеличение их габаритных размеров и массы, что не всегда целесообразно, принимая во внимание специфику работы БПЛА. Исходя из этого в статье предложен вариант беспроводного зарядного устройства, которое позволит расширить время автономной работы.

3
2020
Вадим Чорний
Кераміка, що говорить

У даному опусі йдеться не про уламки трипільських горщиків чи мікенських амфор, а про п’єзокерамічні гучномовці SONITRON. Доволі прості, як на перший погляд, прилади широко використовуються у багатьох галузях.

2
2020
Владимир Макаренко
Стереофонический усилитель класса D со сверхмалыми уровнями электромагнитных помех и нелинейных искажений

В статье приведена краткая информация о новом усилителе класса D SSM3582A, который отличается от других подобных устройств не только очень низким уровнем нелинейных искажений, но и малым уровнем создаваемых электромагнитных помех, благодаря использованию запатентованной технологии сигма-дельта-модуляции с расширением спектра. Поддержка различных последовательных интерфейсов позволяет использовать усилитель в различных стационарных, носимых и автомобильных устройствах и системах, в том числе и автомобильных многоканальных мультимедийных системах.

1
2020
Владимир Макаренко
Универсальный узел аналогового интерфейса с 24-­разрядным S­-D АЦП для систем управления производственными процессами

В статье приведена краткая информация об ИМС AD4110­-1 компании Analog Devices, предназначенной для построения систем контроля, измерения и управления, работающей с любыми аналоговыми стандартными датчиками. Переключение режимов работы, выбор типа измеряемого параметра, регулировка параметров измерительного тракта осуществляются программным путем. ИМС может использоваться в системе, состоящей из четырех ИМС AD4110­-1 и микроконтроллера, объединенных по шине SPI. Отладочная плата, предлагаемая Analog Devices, позволяет осуществлять программирование ИМС и контролировать полученные результаты с помощью персонального компьютера.

10
2019
Франк Кельски (Frank Kölske)
Соединительные коробки оптоволоконных линий для высокоскоростной передачи данных с учетом перспективных потребностей

Сплошная компьютеризация, Интернет вещей, облачные вычисления — три термина, одна идея. Все три определения отображают возрастающую важность технологии обработки информации и передачи данных. Новые соединительные коробки, предлагаемые компанией Phoenix Contact, гарантируют непрерывную и надежную передачу данных в режиме реального времени через оптоволоконные линии связи.

9
2019

Рекомендации по подключению электродвигателя к Arduino

Электродвигатель нельзя подключить к программной платформе Arduino непосредственным способом, поскольку из­-за этого платформа может повредиться. В случае использования малых электродвигателей проще всего будет подключить их к Arduino через мост типа Н или через транзисторы. Эти и другие возможные способы подключения рассмотрены в данной статье.

9
2019

Дроселі KEMET серії SC в автомобільній промисловості

Дедалі більше автомобільних концернів вирішують використовувати різноманітні пристрої високої напруги для покращення комфорту водіння та загального користування транспортним засобом. Це пов’язано, однак, зі збільшенням потреби на додаткову електроенергію. Вирішення цього питання полягає не в додаванні нових джерел енергії (це збільшує вагу та розміри транспортного засобу), а в більш ефективному використанні існуючих рішень.

8
2019
Даниэль Лейх (Daniel Leih)
Некоторые особенности использования USB Type­-C

В статье рассматриваются относительно новые возможности сети USB, которые стали возможны благодаря использованию разъема USB­-C и многопортового хаба USB SmartHub.

7
2019
Владимир Макаренко
Компоненты Analog Devices для носимых мониторов контроля состояния пациентов

В статье представлена краткая информация о микросхемах, предназначенных для разработки носимых медицинских приборов, выпускаемых компанией Analog Devices. Приведены общие сведения о мониторах здоровья, используемых в домашних условиях для удаленного контроля состояния пациентов и примеры использования некоторых ИМС для измерения биопотенциалов и ЭКГ-сигналов пациентов.

7
2019
Расс Шарер (Russ Sharer); Перевод: Василина Рочева
Применение протокола Bluetooth Mesh для управления освещением

Чуть более года назад Bluetooth SIG представила стандарт Bluetooth Mesh. За это время он получил широкое распространение и стал одной из популярных систем управления освещением. Автор начинает с объяснения применения протокола Bluetooth Mesh в управлении освещением и определения его ключевых элементов, а во второй части статьи отвечает на вопросы, которые могут задать своему поставщику потенциальные потребители.

6
2019
Натан Падуин (Nathan Padoin)
Все, что следует знать о безопасной загрузке
С увеличением числа подключенных устройств возрастает необходимость в обеспечении защиты данных встраиваемых систем. В качестве первой меры на этом пути применяется безопасная загрузка (Secure Boot). Мы рассмотрим наиболее важные вопросы ее реализации на примере одного из распространенных процессоров в современной электронике — i.MX6 от компании NXP Semiconductors.
10
2018
Кушвантхи Падманабхуни (Kushwanthi Padmanabhuni); Перевод: Михаил Русских
Как подобрать усилитель для фильтра с помощью Analog Filter Wizard
В любом процессе схемотехнического проектирования этап подбора компонентов играет очень важную роль. Перед тем как принять окончательное решение о начале серийного производства устройства, следует проверить (посредством моделирования и прототипирования), наилучшим ли образом подходят для него выбранные элементы. Для этого предназначены инструменты, позволяющие точно настроить параметры подобранных компонентов прежде, чем приступить к моделированию.
7
2018
Ранжит Браманпалли (Ranjith Bramanpalli), Штеффен Шульце (Steffen Schulze)
Входные фильтры – ключевое средство для успешной проверки ЭМС
В статье обсуждаются вопросы проектирования входных фильтров для оптимизированных силовых модулей и соответствующие методы их измерения.
5
2018
Владимир Макаренко
Основные возможности программы моделирования Ltspice от Linear Technology
В статье приведена краткая информация об основных возможностях программы моделирования электронных схем LTspice XVII, которая распространяется свободно компанией Linear Technologies. Программа отличается высоким быстродействием, широкими функциональными возможностями по формированию источников сигналов и по методам анализа исследуемых моделей. Большое количество примеров готовых схем разнообразных устройств, размещенных на сайте компании, позволяет быстрее овладеть основными приемами работы с программой. Ее регулярные обновления дают возможность осуществлять анализ параметров самых последних разработок Linear Technologies.
2
2018
Ивэй Сюн (Yiwei Xiong)
Коррекция и оптимизация измерений с помощью АЦП в аналоговых контроллерах со встроенными микроконтроллерами
Статья посвящена тому, как можно повысить точность измерений в аналоговых схемах, используя встроенное программное обеспечение вместо дополнительных микросхем.
10
2017
Гастин Джобалия (Hasteen Jobalia)
Minibend CTR — фазостабильные кабельные сборки
Статья специалиста компании Huber + Suhner AG посвящена новому поколению СВЧ коаксиальных кабельных сборок, стабильных по фазе в диапазоне температур. Применение нетрадиционного для кабельной промышленности диэлектрика PFA (Фторопласт-50) позволило получить уникальные электрические характеристики кабеля. Возможности, которые они открывают, заинтересуют отечественных разработчиков современных радиоэлектронных средств.
10
2017
Игорь Гук
Отладочный модуль EVMK2H компании Teхas Instruments. Первое знакомство
В статье описан отладочный комплект EVMK2H на базе мультиядерного цифрового сигнального процессора (ЦСП) 66AK2H1х семейства Keystone 2 производства компании Texas Instruments (TI). Предлагается ознакомительный материал по созданию рабочего места, включающего персональный компьютер, непосредственно плату EVMK2H, минимальный комплект программного обеспечения, которое позволит начать работу с платой на уровне установленной на модуле операционной системы Linux. В дальнейшем предлагаемое рабочее место может быть использовано как для глубокого изучения процессоров семейства Keystone 2, так и для разработки собственных изделий на их базе.
9
2017
Виктор Котигорожко
Радиационно­стойкие компоненты компании DDC
Электронные системы космических аппаратов должны сохранять параметры и работоспособность в естественных условиях окружающей радиационной среды, обусловленной радиационными поясами Земли, а также солнечными и галактическими космическими лучами.
В статье рассматриваются факторы воздействия радиации на электронную аппаратуру в открытом космосе и на высоких орбитах, виды радиационных эффектов, а также рекомендации стандарта MIL-PRF-38535К. В обзорной части статьи представлены компоненты производства DDC в корпусах RAD-PAK и RAD-Tolerant, а также рассматривается одноплатный компьютер SCS750 с наивысшим уровнем технологической готовности TRL9 (по классификации NASA).
7
2017

MultiMark — система маркировки для шкафов управления от Weidmuller
Вследствие возросшей сложности электротехнических коммуникаций появилась необходимость в быстрой и четкой систематизации и идентификации компонентов в шкафах управления. Первостепенное условие для правильной идентификации компонентов — это маркировка. MultiMark от Weidmüller — серия маркировки, которая соответствует современным требованиям печати и гарантирует эффективность затрат на малых и средних проектах.
2
2017
Владимир Рентюк
Линии связи и проблемы электромагнитной совместимости на примере USB-интерфейса
Проблемы электромагнитных помех и связанной с ними электромагнитной совместимости (ЭМС) сейчас, как говорится, в тренде. Причина кроется в двух основных моментах. Во-первых, это рост в геометрической прогрессии количества электронных устройств, в том числе самого разнообразного оборудования, которое является частью некой общей системы. Во-вторых, происходит все большее ужесточение норм и требований не только к излучению электромагнитных помех, но и к устойчивости аппаратуры к внешним воздействиям.
10
2016
Владимир Рентюк
Решение проблемы магнитного экранирования на примере материалов компании Wurth Elektronik
В статье даются основные понятия в части магнитного экранирования и перераспределения магнитного потока, описание материалов, предлагаемых компанией Würth Elektronik для этих целей, рассмотрены практические примеры их применения.
8
2015
Марта Чисельски (Marta Ciesielski)
Практическое использование корпусов для электронных компонентов
Производители устройств специализируются на выпуске электроники. Когда дело доходит до монтажа готовых электронных компонентов в корпус, эту задачу обычно решают группы специалистов в области электромеханики. Однако всегда ли такой подход является наилучшим, или, может быть, имеет смысл выбирать подходящий корпус на более ранних этапах проектирования и производства? При выпуске своих устройств семейства CAN-CBX компания ESD, специализирующаяся на производстве электроники, приняла решение начать с корпусов, то есть система ввода/вывода разрабатывается только после того, как для устройства будет подобран подходящий корпус.
8
2015
Ральф Таттл (Ralph Tuttle), Марк МакКлир (Mark McClear)
Зависимость срока службы полупроводниковых осветительных систем от материала корпусов светодиодов различной мощности
Стоимость светодиодных компонентов — всего лишь одна статья расходов, связанных с проектированием и производством полупроводниковых осветительных систем. На себестоимость, характеристики и срок службы светотехнической продукции для общего освещения влияют также пригодность для конкретной цели, качество регулирования тепловых режимов и свойства корпуса.
10
2014
Дэвид Кракауэр (David Krakauer); Перевод: Александр Сотников
Анатомия цифрового изолятора
С точки зрения габаритов, быстродействия, потребляемой мощности, простоты применения и надежности цифровые изоляторы обладают существенными преимуществами перед оптопарами.
9
2014
Хайнц­Ульрих Хаас (Heinz Ulrich Haas)
Выбираем предохранитель для гелиоэнергетической установки
С точки зрения габаритов, быстродействия, потребляемой мощности, простоты применения и надежности цифровые изоляторы обладают существенными преимуществами перед оптопарами.
9
2014
Лукас Мут (Lukas Muth)
Гибкие ленточные платы со светодиодами
До недавнего времени гибкие ленточные платы со светодиодами предлагались исключительно в качестве элемента декора для домашнего и любительского использования. С течением времени эта технология усовершенствовалась и теперь используется и в профессиональных технических решениях систем освещения. Компания Phoenix Contact предлагает быстродействующие и безопасные средства подключения со вставными соединительными элементами серии PTF (рис. 1).
4
2014
Сергей Шерстнёв
Перспективная продукция Pulse Electronics
Надежность и функциональность современной электроники во многом зависит от применяемых при производстве оборудования компонентов. Американская компания Pulse Electronics, уже более шестидесяти лет работающая на рынке электронной индустрии, отлично зарекомендовала себя благодаря широкому ассортименту и высокому качеству своей продукции. Электронные компоненты этой фирмы применяются в таких областях, как медицина, военная, авиационная и автомобильная промышленность, где предъявляются повышенные требования к используемому оборудованию. Данная статья знакомит читателя с разнообразием и преимуществами выпускаемой Pulse Electronics продукции.
5
2012
Норберт Хоуманн
Профессиональная маркировка c использованием совершенной системы печати
Профессиональная маркировка имеет большое значение в решении задачи четкой идентификации элементов оборудования и кабелей при выполнении электромонтажных работ на строительных объектах. На сегодняшний день предварительно изготовленные метки или выполнение маркировки вручную заменяются эффективными и удобными в использовании системами печати. Компания Phoenix Contact разработала систему печати для выполнения профессиональной маркировки, независимо от поставленной задачи или производственных условий.
4
2012
Анке Бек
Корпуса электронных приборов становятся все более многофункциональными
Залогом успеха на национальном и международном рынке является инновационная и конкурентоспособная продукция. Сокращение сроков разработки, стремление к снижению затрат, увеличение срока службы продукции — это те основные задачи, которые приходится решать предприятиям электронной промышленности. В условиях все большего сближения параметров электронных составляющих меняются и требования к корпусам электронных приборов, которые теперь должны стать чем­то большим, чем простая упаковка.
2
2012
Букет Мансуроглу (Buket Mansuroglu), Мартин Траут (Martin Traut)
«Упаковка» электронных модулей в соответствии с потребностями
В качестве «упаковки» для электронных компонентов могут использоваться различные конструкции, например шкафы, переносные, стационарные настольные или настенные корпуса, а также корпуса и блочные каркасы для установки в шкаф. Они должны соответствовать множеству требований. Например, при работе в различных условиях окружающей среды могут потребоваться защита от брызг, система охлаждения, электромагнитное экранирование и многое другое. Все эти требования необходимо учитывать при выборе подходящей «упаковки» для различных типов электроники.
2
2012
Наталия Солошенко
Веб-среда WEBENCH® Designer — отличный помощник разработчика
Выбрать нужную микросхему и спроектировать источник питания для светодиодного устройства менее чем за полчаса? Для этого есть веб­среда WEBENCH® Designer — отличный помощник при разработке приложений на микросхемах Texas Instruments.

Заказать статью

1
2012
Георгий Александров
JTAG эмуляторы для процессоров и микроконтроллеров Texas Instruments
Устройства на базе процессоров и микроконтроллеров продолжают завоевывать рынок электроники. Конкуренция среди производителей становится все более острой, поэтому очень важно обеспечить быстрый выход изделия на рынок, сократив по времени цикл разработки. Необходимым условием для этого является удобство и функциональность инструментов разработки и отладки приложений.
Современная система разработки и отладки программного обеспечения для электронных устройств на базе цифровых сигнальных процессоров (DSP) и микроконтроллеров (MCU) не может обойтись без эмулятора. Именно эмулятор во многом определяет удобство, качество и скорость разработки и отладки программного кода и всей проектируемой системы в целом.
5
2011
Вирена Клинге
Технология быстрого подключения в производстве печатных плат
На современном уровне развития высокотехнологичных устройств наблюдаются различные тенденции: с одной стороны, размеры устройств должны быть минимизированы, а с другой — на печатные платы подаются все более и более возрастающие мощности. Наряду с этим должно быть максимально упрощено подключение к схеме преобразователей частоты и источников питания. Новая серия SPT — контакты с пружинными зажимами для монтажа печатных плат от компании Phoenix Contact — характеризуется стандартной конструкцией устройства и использованием одной технологии подключения для всех типоразмеров.
4
2011
Энди Крофтс Перевод: Андрей Данилов
TimerBlox®: специализированные ИС решают задачи отсчета времени
Семейство кремниевых таймеров TimerBlox® компании Linear Technology решает специальные задачи отсчета времени при минимальном объеме работы. Приборы TimerBlox легко внедрять в проекты, затрачивая гораздо меньше сил на разработку, чем потребовало бы решение на основе дискретных компонентов или микроконтроллера. Таймер использует всего несколько резисторов, чтобы установить необходимую частоту или временной интервал.
4
2011

ИС для управления электропитанием упрощают дизайн головных гарнитур Bluetooth
В статье детально описываются последние разработки по схематике источников питания, позволяющие упростить конструкции по сравнению с дискретными решениями. Рассмотренные модули управления электропитанием (PMU) также существенно сокращают необходимую площадь монтажа на плате для головных гарнитур Bluetooth.
6
2010
Самуэль Казин (Samuel Cazin)
HDMI 1.4 — не революция, а прямой путь к эволюционным изменениям
Что дает пользователям и производителям бытовой техники новая спецификация HDMI версии 1.4? Какие изменения может новая технология принести в наш дом? Не является ли она еще одной уловкой для вытягивания денег из потребителя, несущей только перспективу запутаться в новых пиктограммах и стандартах кабелей? Насколько убедительны опасения, высказывающиеся сегодня в различных блогах, форумах и на технических сайтах?
В этой статье мы попытаемся дать общее представление о возможностях интерфейса HDMI 1.4 с акцентом на его применение в портативных устройствах. Пришла пора наслаждаться преимуществами интерфейса HDMI в мобильных телефонах, видеокамерах и портативных мультимедийных устройствах, а не бояться его!
6
2010

Важная информация, набранная мелким шрифтом или Как читать технические спецификации
Одно из важных качеств, выделяющих по-настоящему хороших разработчиков из общей массы — это их способность разбираться в электронных компонентах. При чтении статьи любого из признанных «гуру» очень скоро становится очевидно, что автор не питает особых иллюзий относительно производительности устройств. Таким образом, он не только осведомлен об ограничениях того или иного устройства, но и знает, как такие ограничения можно несколько расширить или даже превзойти заявленные показатели производительности. И не случайно большинство этих людей работает на производителей полупроводниковых устройств. Поскольку лишь понимая, что хотел сказать производитель, можно понять истинный смысл технической спецификации.
Ниже освещаются некоторые из чаще всего упускаемых аспектов технических спецификаций, знание которых поможет разработчику микросхем понять их настоящий смысл.
5
2010
Томас Кугельштадт (Thomas Kugelstadt)
Принципы проектирования с применением емкостных цифровых изоляторов

Постоянно изменяющиеся требования к безопасности при эксплуатации и разработке электронного оборудования делают необходимым применение гальванических изоляторов практически во всех системах для сбора и передачи данных. Один из методов изоляции низковольтных цепей управляющей системы от потенциально опасных напряжений в секциях датчика и привода на объекте — это использование цифровых изоляторов. В данной статье описываются основные функции емкостных цифровых изоляторов, призванных облегчить проектирование изолированных систем, объясняется их размещение в тракте передачи сигнала и предлагаются важные рекомендации по успешной разработке печатных плат.

8
2009
Марк Кантрелл (Mark Cantrell), перевод: Николай Исаков
Цифровой изолятор упрощает гальваническую развязку шины USB в медицинских и промышленных системах
Персональный компьютер (ПК), являющийся сегодня стандартом де-факто для передачи информации дома и в офисе, общается с большинством периферийных устройств по универсальной последовательной шине (USB). Стандартизированность, цена, доступность программного обеспечения сделали платформу ПК привлекательной в качестве хост-процессора для медицинских и промышленных приложений, но требования к безопасности и надежности, установленные на этих растущих рынках, сильно отличаются от офисных и домашних применений, для которых и была создана эта платформа.
8
2009
Алексей Грабов
Стратегия развития технологии металлокерамических корпусов для компонентов высоконадежной РЭА
Важной проблемой современной отечественной электроники является необходимость обеспечения корпусами металлокерамического типа новых разработок СБИС и МКМ (многокристальных модулей) для высоконадежной РЭА вследствие повышенных требований по стойкости к внешним факторам, рассеянию тепла и механической прочности. В связи с этим возникают следующие вопросы:
• насколько выдвигаемые технические требования к корпусам соответствуют тенденциям развития высоконадежной РЭА, и есть ли возможность их корректировки;
• способна ли отечественная технология создать изделия, удовлетворяющие хотя бы минимальным техническим требованиям;
• какие средства необходимо и возможно привлечь для их выполнения?
• В статье изложены результаты проведенной работы по анализу отечественной технологии производства металлокерамических корпусов, мировых тенденций развития технологии корпусирования РЭА специального назначения и возможных подходов к решению проблемы.
3
2008
Эдуард Лобач
«Укрощение» модулей Simcom или три орешка для разработчиков
С приходом на рынок Украины GSM/GPRS модулей китайского производителя «SIM Technology Group» многие разработчики оценили эти дешевые, но оснащенные достаточным для большинства применений набором фунций устройства. Они с уверенностью вытеснили своих собратьев более высокого класса из устройств сигнализации, систем контроля и управления. Вместе с тем есть и некоторые вопросы требующие правильного подхода при применении модулей серии SIM300.
Исходя из опыта общения с многими разработчиками, а также отвечая на вопросы в конференции на нашем сайте и на сайте electronix.ru, были выделены несколько основных ошибок разработчиков приводяших к нестабильной работе модулей или даже к их повреждению. Чтобы предупредить тех кто только собирается работать с модулями Simcom и был подготовлен этот материал.
1
2008
Артем Козлов
Микросхемы для систем видеонаблюдения от компании Techwell

Компания Techwell — это известный мировой производитель микросхем для оцифровки сигналов. Ее изделия используют более 95 крупных мировых производителей бытовой электроники и охранных систем. Данная статья посвящена одному из основных направлений компании — микросхемам для систем видеонаблюдения. Сайт производителя www.techwellinc.com

10
2007
Михаил Соколов, Денис Дарвиш
Разработки беспроводных устройств диапазона 2.4 ГГц: элементная база, программное обеспечение, средства отладки и проектирования
Частотный диапазон 2.4 ГГц в последнее время завоевывает все большую популярность в системах контроля, управления, телеметрии и передачи данных. Повышенный интерес к нему не в последнюю очередь был вызван появлением новой беспроводной технологии ZigBee и лежащего в ее основе стандарта IEEE802.15.4. Уже опубликовано множество статей, описывающих данную технологию и особенности стандарта, поэтому остановимся более подробно на вопросах выбора элементной базы, разработки аппаратной части и проектирования программного обеспечения беспроводных устройств.
10
2007
Виталий Шевченко
Использование программы Ballast Designer компании International Rectifier при проектировании электронных балластов
Сегодня все чаще возникает вопрос об экономии электроэнергии при освещении помещений. Минимальные затраты времени и средств на проектирование электронных пускорегулирующих устройств (ЭПРА) являются определяющим фактором в реализации проекта. Разработка высокочастотных электронных балластов и выбор параметров компонентов для различных типов ламп может быть сложной инженерной задачей со многими неизвестными. В статье пойдет речь об эффективном средстве проектирования электронных балластов от компании International Rectifier — программе Ballast Designer Assistant.
9
2007
Михаил Соколов, Денис Дарвиш
Разработки беспроводных устройств диапазона 2.4 ГГц: элементная база, программное обеспечение, средства отладки и проектирования
Частотный диапазон 2.4 ГГц в последнее время завоевывает все большую популярность в системах контроля, управления, телеметрии и передачи данных. Повышенный интерес к нему не в последнюю очередь был вызван появлением новой беспроводной технологии ZigBee и лежащего в ее основе стандарта IEEE802.15.4. Уже опубликовано множество статей, описывающих данную технологию и особенности стандарта, поэтому остановимся более подробно на вопросах выбора элементной базы, разработки аппаратной части и проектирования программного обеспечения беспроводных устройств.
9
2007
Владимир Петрушак
Беспроводная система сбора информации от квартирных электросчетчиков с возможностью отключения абонента от сети
С появлением большого числа потребителей электроэнергии, а также большого количества абонентов, которые либо вовремя не оплачивают счета, либо вовсе отказываются их оплачивать, появилась острая необходимость в быстром сборе и передаче информации от квартирных электросчетчиков. Автором предложен вариант беспроводной системы, которая по запросу пересылает информацию с конкретного счетчика в центр обработки информации и при наличии большой задолженности может отключать абонента от сети.
8
2007
Виталий Шевченко
Система крепления корпусов TO-220, TO-247 от компании Aavid Thermaloy

Для получения полных функциональных возможностей от силовых компонентов в дискретном исполнении важно не только правильное их включение, но и установка на радиатор. Как известно, неправильная установка может привести к тепловым и механическим проблемам. Цель статьи — показать пример крепления компонента к радиатору при помощи инновационных методов и его расчет радиатора.

7
2007

Заливочные компаунды для электронной, сенсорной техники и электротехники
В 5-м номере «CHIP NEWS Украина», в статье о продукции компании «Лакверке ПЕТЕРС» («Lackwerke Peters GmbH+CoKG» (ФРГ)), предназначенной для защитной обработки оптоэлектронных модулей, был упомянут целый ряд специальных полимерных продуктов для защиты электронных изделий. В данной публикации, составленной по материалам компании, предлагается более подробное описание и классификация заливочных компаундов и литьевых смол, выпускаемых для нужд электроники и электротехники.
6
2007
Артем Козлов, Александр Кашкаров
Techwell: комплексный поход к обработке видеосигналов
Компания Techwell (www.techwellinc.com/) уже давно известна на рынке полупроводниковых компонентов, как производитель микросхем для оцифровки сигналов. Продукцию компании используют более 95 крупных мировых производителя бытовой электроники и охранных систем. Данная статья знакомит читателя со спецификой этой компании и номенклатурой выпускаемых ИС.
1
2007
Анатолий Грачёв
Международные стандарты IPC — надежный путь к разработке и производству современной электронной аппаратуры
Дан краткий обзор наиболее популярных стандартов IPC (Международная ассоциация производителей электроники), материалы которых рекомендуются к применению при конструировании и производстве электронной аппаратуры. Показаны преимущества их использования на предприятиях Украины.
10
2006
В. Хаменко
Микросхемы драйверов реверсируемых двигателей постоянного тока фирмы ROHM
В статье представлены драйверы реверсируемых двигателей постоянного тока общего назначения производства японской компании ROHM.
3
2006
С. Финк
Микроконтроллеры с 6 выводами: решение проблемы универсальности разработок ASIC
10
2005
Ч. Китчин, Л. Каунтс
Схема измерения среднего значения переменного напряжения
Для измерений среднего значения и СКВ традиционно используются разные схемы. Однако, в ряде случаев требуется знать как СКВ, так и средневыпрямленную величину переменного сигнала.
10
2005
А. Шинкарь
Подключение устройств с интерфейсом RS 422/485 к USB порту компьютера
В статье дан пример использования микросхем IL422 фирмы NVE в схеме  изолированного конвертора, преобразующего сигналы двух стандартных интерфейсов: RS 422/485 и USB. Примеры применения микросхем фирмы NVE в схемах других интерфейсов смотрите также в «CHIP NEWS УКРАИНА» #9 (39), октябрь, 2004.
8
2005
Ч. Келер, Г. Кавайя
Повышение эффективности работы электродвигателя в бытовой технике
В настоящее время электродвигатели,  особенно асинхронные двигатели переменного тока (АД), широко применяются в бытовой технике: от холодильников и микроволновых печей до стиральных машин и сушильных барабанов.
8
2005
В. Вычужанин, С. Малюта
Применение ПЛИС в комбинированном определителе термодинамических параметров влажного воздуха
Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) получили широкое распространение благодаря сочетанию гибкости масочно-программируемых вентильных матриц и удобства программирования пользователем. В ПЛИС матрицы логических модулей элементов межсоединения могут быть конфигурированы пользователем для получения желаемой логической функции.
2
2005
В. Ломакин
Обзор современных высокопроизводительных микропроцессоров класса «система на кристалле»
Тенденция развития современных полупроводниковых устройств такова, что все большую популярность у разработчиков находят компоненты, воплощающие концепцию «система на кристалле».
Что же скрывается за этим популярным термином «система на кристалле»? Четкого определения нет, и многие инженеры, специалисты по маркетингу подразумевают под этим высокоинтегрированные микросхемы, содержащие на кристалле богатый набор различных функциональных модулей.
Сам собой напрашивается немаловажный вывод — часто то, что в электронике называют «система на кристалле», на самом деле далеко не всегда является системой на одном кристалле.
2
2005
Ю. Коваль
Новые ультрабыстрые диоды серии Turbo2 от STMicroelectronics
В импульсных источниках питания имеется большое количество функциональных модулей, в которых используются 600 Вольтовые быстродействующие диоды. Причем под каждый такой модуль необходимо подобрать особый диод. Некоторые параметры диодов могут быть важными в одних применениях и второстепенными в других.
2
2005
А. Шинкарь
Изолированые микросхемы RS-485/422 для распределенных систем
В статье более подробно описаны новые микросхемы (IL32xx) фирмы NVE, которые упоминались в журнале «Chip News Украина», №9, 2004 г.
1
2005
А. Шинкарь
Изолированные каналы передачи дискретных сигналов
В статье даны примеры использования новой серии микросхем (IL6xx) фирмы NVE для построения изолированных интерфейсов, используемых в основном для целей:
• измерения малых напряжений и токов под значительным напряжением относительно земли;
• исключения влияния паразитных связей через общую с другими устройствами земляную шину и токов утечек от других устройств в чувствительные измерительные цепи;
• защита человека и электронных приборов от опасных воздействий внешних источников напряжений и токов.
9
2004
В. Черный
ROHM – еще один представитель страны ультратехнологий
Из всех движителей экономики наиболее динамично развивается рынок электронных компонентов и, в частности, рынок микроэлектронных технологий.
8
2004
В. Макаренко
Логические анализаторы компании Tektronix
Компания Tektronix, являющаяся одним из ведущих производителей электронной измерительной аппаратуры, выпускает в широком ассортименте приборы для анализа цифровых сигналов. К ним относятся логические анализаторы серий TLA5000 и TLA700, характеристики которых приведены в статье.
7
2004
Е. Гришин
Промышленная антистатическая мебель “Викинг” для нужд электроники
На рынке промышленной мебели присутствует большое количество производителей из стран Западной Европы и СНГ. Мебель российского производства приблизительно в два раза дешевле западных аналогов, при этом качество продукции очень высокого уровня. Именно поэтому марка “Викинг” завоевала твердую позицию на рынке. Производитель постоянно расширяет номенклатуру продукции, стремясь максимально удовлетворить все запросы, которые могут возникнуть у потенциальных потребителей, а это - монтажники, ремонтники, сервисные инженеры.
7
2004
Е. Рахно
Внутрисхемный отладчик MPLAB ICD2. Часть 2
В двух предыдущих статьях мы рассмотрели назначение, установку и подключение MPLAB ICD2. Перейдем к рассмотрению режима отладки.
4
2004
А. Шинкарь
Новые микросхемы фирмы NVE
Фирма NVE приступила к выпуску новых микросхем цифровых изоляторов IL610 и IL611, предназначенных для замены оптоизоляторов с диодом на входе.
4
2004
А. Грачев
Особенности очистки печатных узлов при поверхностном монтаже. Часть 2
3
2004
Е. Рахно
Внутрисхемный отладчик MPLAB ICD2. Часть 1
В предыдущем номере мы рассматривали возможности внутрисхемного отладчика MPLAB ICD2. В этой статье мы рассмотрим особенности подключения и начальные этапы работы с этим устройством.
3
2004
А. Григоревский
Технологии и материалы фирмы 3М для производства электронной техники
Основой философии компании 3М является комплексный подход к решению задач, стоящих перед заказчиками. поэтому 3М имеет целую гамму продукции, используемой в электронной промышленности. продукция фирмы 3М всегда поможет вам оптимизировать технологический процесс, повысить качество, снизить себестоимость и увеличить прибыльность вашего производства.
2
2004
Е. Рахно
Внутрисхемный отладчик MPLAB ICD2.
Внутрисхемный дебагер MPLAB ICD2 представляет собой программно-аппаратное устройство и служит для внутрисхемной отладки и внутрисхемного программирования (ICSP) микроконтроллеров PICMICRO фирмы MICROCHIP.
2
2004
А. Грачев
Особенности очистки печатных узлов при поверхностном монтаже. Часть 1
Рассмотрены особенности очистки печатных узлов от различных загрязнений, появляющихся в процессе изготовления и сборки плат, а также монтажа компонентов на их поверхность. приведены характеристики моющих сред, дан перечень основных способов и оборудования для очистки, используемых при сборке электронной аппаратуры. материал подготовлен на основе информации научно-производственной фирмы “ОСТЕК” - центра технологии поверхностного монтажа в Украине.
2
2004
В. Голуб
Прецизионные измерительные усилители серии AD822x
Описываются прецизионные измерительные усилители AD8221 и AD8225, первые из серии AS822X фирмы Analog Devices
9
2003
В. Голуб
Измерительные дифференциальные усилители для высоковольтных систем
Описываются измерительные дифференциальные усилители для высоковольтных систем AD628/9 и AD8200/5 фирмы Analog Devices.
8
2003
И. Фурман, Е. Звонарев
Скоростные интерфейсы LVDS и M-LVDS
8
2003
Б. Малашевич
Отечественные ИС для радиоприемников
Производителю аудиоаппаратуры предлагается гамма отечественных интегральных схем для построения разнообразных радиоприёмников, тюнеров, кассетных, CD и MiniDisc плееров, магнитол, мультимедийных активных акустических систем и другой радиоприёмной и звуковоспроизводящей аппаратуры. Эта гамма включает ИС радиоприёмника, стереодекодер, регуляторы громкости и тембра, усилители низкой частоты.
8
2003
А. Юдин, А. Русак
Интерфейсные микросхемы компании STMicroelectronics и особенности их применения (окончание)
Статья посвящена обзору микросхем компании STMicroelectronics, разработанных для реализации современных стандартов интерфейсов в области передачи данных. Основное внимание уделяется технологиям интерфейсов RS-485 и LVDS.
7
2003
И. Фурман, Е. Звонарев
Мощные драйверы MOSFET; LDO и стандартные линейные стабилизаторы фирмы Texas Instruments
7
2003

Высокоскоростные цифровые изоляторы компании Analog Devices
Фирма Analog Devices расширила семейство высокоскоростных цифровых изоляторов на основе запатентованной технологии iCouplerТ ADuM1xxx, выпустив 3-канальные ADuM130x и 4-канальные ADuM140x цифровые изоляторы. В Статье рассмотрены основные параметры и особенности применения цифровых изоляторов компании Analog Devices в сравнении с цифровыми изоляторами других ведущих компаний.
7
2003
П. Вовк
Термопечатающие устройства Fujitsu
Одним из важных свойств современной электронной аппаратуры является вывод визуальной информации. Для этой цели используется широкий спектр средств и устройств, начиная от архаичных сигнальных ламп накаливания и заканчивая наиболее современными и технологичными TFT панелями. Однако эти средства не дают возможности получать “твердую” копию этой информации. Для решения этой задачи применяются два вида приспособлений – механические самописцы и разнообразные печатающие устройства.
6
2003
А. Юдин, А. Русак
Интерфейсные микросхемы компании STMicroelectronics и особенности их применения
Одним из важных свойств современной электронной аппаратуры является вывод визуальной информации. Для этой цели используется широкий спектр средств и устройств, начиная от архаичных сигнальных ламп накаливания и заканчивая наиболее современными и технологичными TFT панелями. Однако эти средства не дают возможности получать “твердую” копию этой информации. Для решения этой задачи применяются два вида приспособлений – механические самописцы и разнообразные печатающие устройства.
6
2003
М. Еременко
Новые аналоговые и интерфейсные микросхемы фирмы Microchip
В прошлых номерах журнала мы уже неоднократно рассказывали о новых аналоговых и интерфейсных микросхемах фирмы Microchip. В этом номере мы остановимся на двух необычных и очень интересных новинках — операционном усилителе с программируемым коэффициентом усиления и контроллере-расширителе портов ввода/вывода.
5
2003

Новые идеи и изобретения в электронике
При разработке новых проектов наиболее дефицитными компонентами являются, как известно, идеи. Часто бывает достаточно небольшого намёка, в каком направлении следует искать решение. В качестве помощи в этой непростой работе предлагаем читателям новый раздел журнала, в котором собрана краткая информация о новых изобретениях и непатентованных идеях в области электроники. Возможно, что просмотр большого числа кратко сформулированных предложений позволит просто уйти от зацикленности на какой-то одной идее. Если же какая-то информация покажется читателю слишком краткой, он может обратиться в редакцию или открыть в Интернете страницу http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/invn/electeng/index.html и получить более подробное описание.
3
2003
Н. Ракович
Что может быть проще времени?
То, что время — одна из двух основных форм существования материи, известно ещё со школы. Однако нас интересует сейчас не философское понятие, а проблема измерения времени.
Существует множество средств измерения времени, начиная с песочных часов и заканчивая часами атомными. Но у песочных часов невысокая точность и неудобный интерфейс, а атомные часы слишком громоздки, да и стоят дорого. Теперь к ним добавляются и часы в таблетках iButton.
2
2003
А. Гольдшер, П. Дик, Ю. Докучаев, В. Кучерский
Микросхема управления диодными нагрузками А 1211
1
2003
В. Голуб
Режим усилителей по постоянному току и измерительные усилители
Рассмотрены вопросы стабилизации режима усилителей по постоянному току и, в частности, описываемых измерительных усилителей серии AD62x и нового усилителя AD8225.
1
2003
В. Зотов
Измерители интенсивности и дозы
9
2002

Ramtron About FRAM
9
2002
А. Чемирис
Инженерная информация по применению вентиляторов “SUNON” (окончание)
8
2002
П. Вовк
Микроконтроллеры С8051F04x, C8051F12x и C8051F31x фирмы Cygnal
Спектр микроконтроллеров производства фирмы Cygnal пополнился тремя новыми семействами - С8051F04х, C8051F12х и С8051F31x. Данная статья содержит анонс этих новых семейств. Новые возможности позволяют говорить уже о полноценных системах на кристалле, самостоятельно выполняющих весь спектр возложенных на них задач. Эти системы на кристалле уже доступны к свободной продаже.
8
2002
А. Шинкарь
Высокоскоростные изолирующие ИС фирмы NVE. Спинтроника.
Мало кто осознает, что применение GMR-технологии не только позволило создать новые устройства IsoLoop лучше оптоизоляторов, но и является первым шагом на пути замены традиционной электроники спинтроникой
7
2002
А. Чемирис
Инженерная информация по применению вентиляторов “SUNON” (По материалам оффициальных изданий SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE INDUSTRY CO., LTD)
7
2002
В. Голуб
Электронные счетчики электроэнергии
В статье описываются современные электронные (статические) счётчики электроэнергии и компоненты для них. В зависимости от построения и используемых компонентов, счётчики измеряют: активную, реактивную и полную мощности; энергию, соответствующую указанным мощностям; параметры напряжения сети и тока нагрузки. Электронные счётчики обеспечивают высокую точность измерений в соответствии с международными (IEC) и межгосударственными (ГОСТ) стандартами и выполняют ряд дополнительных функций. В счётчиках используются современные достижения микроэлектроники и цифровые методы обработки сигналов.
6
2002
А. Шинкарь
Высокоскоростные изолирующие ИС фирмы NVE (ответы на вопросы)
Статья “Высокоскоростные изолирующие ИС фирмы NVE” в предыдущем номере вызвала живой интерес у профессионалов. Возникли вопросы, отвечая на которые постараемся убедить разработчиков в преимуществах новых микросхем по сравнению с оптоизоляторами.
5
2002
Русак А.Б.
Операционные усилители Rail to Rail от STMicroelectronics
STMicroelectronics, являясь одним из лидеров в производстве аналоговых полупроводниковых компонентов, основной фокус в этой области делает на операционные усилители (далее ОУ). Компания предлагает широкий выбор ОУ, включая полностью законченное семейство называемое Rail to Rail. Разнообразие выпускаемых ОУ позволяет удовлетворить спрос различных разработок как индустриальной, так и бытовой техники в особенности портативного микро дизайна как-то карманных MD-плееров или мобильных телефонов.
8
2001
Д. Онышко
Супервизоры питания фирмы Microchip
Супервизоры питания предназначены для перевода микроконтроллера в состояние сброса при сверхнормативном понижении напряжения питания и при начальной его подаче. В последнем случае супервизор держит микроконтроллер в состоянии сброса в течение некоторого времени, необходимого для его уверенной инициализации.
5
2001
В. Лобанов
Проектирование в САПР MAX+PLUS II
Редакция журнала уделяет самое пристальное внимание освещению проблем, связанных с внедрением высоких технологий в отечественные разработки. Несмотря на весьма обширный объём публикаций в “Chip News” по системе автоматизированного проектирования (САПР) MAX+PLUS II [1-5], интерес разработчиков к этой теме не ослабевает. Публикуемая статья освещает практическую сторону вопроса. Появление на отечественном рынке ПЛИС фирмы ALTERA и САПР MAX+PLUS II для разработки цифровых устройств на базе изделий этой фирмы совершило небольшую техническую революцию в среде инженеров-цифровиков. Сегодня специалист, не владеющий современной технологией проектирования, ставит себя в очень невыгодные условия. Автор хотел бы помочь отечественным электронщикам в освоении этого достаточно совершенного инструмента. Основной материал по элементной базе и языку описания цифровых устройств AHDL можно найти в [6,7].
5
2001
В. Клочко
Дискретные занозы аналоговых ног
4
2001
KARL STOLL, JURGEN HESS (перевод: Берендеев Андрей)
Планарные трансформаторы для автомобильных ксеноновых ламп
Планарные индуктивные компоненты, разработанные на основе Е-образного сердечника, представляют собой оптимальное решение по стоимости и технологичности. Одним из основных их применений являются DC/DC конвертеры балластов автомобильных ксеноновых ламп.
4
2001
М. Еременко
MCRFXXX — микросхемы для систем бесконтактной идентификации фирмы Microchip
3
2001
В. Клочков
НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФАЗОВОГО РЕГУЛЯТОРА КР1182ПМ1
3
2001
А. Владимиров
Применение микроконтроллеров SX фирмы Ubicom
Высокопроизводительные микроконтроллеры SX фирмы Ubicom поддерживаются доступными и эффективными инструментальными средствами и используются в коммуникационных приложениях, видеообработке, подключении к Ethernet и реализации TCP/IP-технологий.
3
2001
М. Тимофеев
Полевые транзисторы фирмы STMicroelectronics
В статье предпринята попытка сравнить характеристики MOSFET (полевых) транзисторов ведущих мировых производителей, таких как STMicroelectronics, Infineon, International Rectifier, Vishay, Toshiba и ON Semiconductor (Motorola).
2
2001
М. Горлов, А. Строгонов, А. Адамян
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Часть 2
2
2001
Р. Золотухо
SystemDesigner — пакет для разработки устройств на основе FPSLIC
Проектирование электронных устройств на современной элементной базе невозможно без соответствующих средств поддержки разработок. Различие подходов к системам на кристалле определяет не только различие их архитектур у разных производителей, но также и различия в построении и использовании программных средств поддержки разработок. Предлагаемая вашему вниманию статья посвящена программному пакету SystemDesigner — среде разработки устройств на основе FPSLIC фирмы Atmel.
2
2001
А. Мозжевилов
Аппаратно-программные методы повышения надежности работы МК
2
2001
Н. Ракович
Сети microLAN: практика применения. Последовательность выполнения команд
1
2001
В. Шахнов, А. Власов, А. Кузнецов, Ю.Поляков
Нейрокомпьютеры - архитектура и реализация. Часть 3.2. Аппаратная реализация нейровычислителей.
1
2001
С. Борщ
Практика работы с MSP430
1
2001
М. Горлов, А. Строгонов, А. Адамян
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Восприимчивые к электростатическим зарядам полупроводниковые изделия подвергаются опасности как в процессе производства, так и в процессе их применения. Неантистатическая упаковка, недостаточно грамотное обращение с ИЭТ на входном контроле, в процессе их монтажа при изготовлении электронных блоков и при эксплуатации РЭА — эти факторы могут быть причиной выхода полупроводниковых приборов и ИС из строя под действием ЭСЗ.
1
2001
О. Бабий, А. Володин, В. Митько, Е. Спинко
Видеомодем на микросхеме PRACT от Siemens
Журнал ChipNews со статьёй “Видеокомпрессор на базе видеокодека ADV601” обеспечил авторам положительную обратную связь. Пожалуй, ещё ни разу мы не получали столько писем с таким количеством разных вопросов. Начиная со специфических, например, как заставить видеоплату с чипами Analog Devices ADV7176AKS и Philips SAA7111 выдавать на выходе PAL вместо NTSC. И заканчивая почти философскими, например, как передавать по Сети качественное видео (есть же Voice over IP, почему нет качественного Video over IP?). Из переписки с читателями мы выяснили, что качество восстановленной картинки и помехоустойчивость для потребителя зачастую важнее, чем выигрыш в экономии средств от передачи сигнала по обычной телефонной “лапше”. Наконец, основная часть писем содержала чисто практический вопрос: как передать сжатое видео на расстояние. На него у авторов, разработчиков компании ЭЛиПС, уже имеется воплощённый “в железе” ответ.
1
2001


АНОНС ПОДІЙ

Вийшов 3-й номер журналу CHIP NEWS (в електронному вигляді)
До уваги передплатників журналу CHIP NEWS. 3-й номер журналу вийшов в електронному вигляді. докладніше

Журнал CHIP NEWS в електронному вигляді
До уваги передплатників журналу CHIP NEWS. 2-й номер журналу вийшов в електронному вигляді. докладніше

Все права защищены CHIP NEWS Ukraine 2006 статистика посещений Работа Создание сайта Создание сайта Media5